• Polski
  • English

Aktualności

news_mosty2017

Czujnik przemieszczeń 3d na konferencji Drogowo-Mostowej

W dniach 04-05 października 2017 r. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej Konferencji Drogowo-Mostowej, której organizatorem był Magazyn Autostrady oraz Czasopismo Mosty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tematyka konferencji w szczególności poświęcona została trudnym warunkom gruntowym […]

news_TKZ2017

Światłowodowy czujnik przemieszczeń na XVII Międzynarodowej Konferencji TKZ

W dniach 19-22 września 2017 r. po raz pierwszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW – PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych). Tematyka konferencji związana była ściśle […]

news_foodbridge

SHM System sponsorem FOOD BRIDGE

Konkurs Food Bridge odbył się podczas tegorocznej edycji konferencji InfraMOST w Wiśle. Zadaniem 5 drużyn, reprezntujących politechniki: Warszawską, Gdańską (dwie drużyny), Poznańską i Śląską było zbudowanie z makaronu spaghetti mostu o określonych parametrach, a następnie poddanie go próbnemu obciążeniu. Konkurencję wygrywał most który przeniósł największe obciążenie w stosunku do masy. […]

news_inframost

InfraMost

W dniach 18-19 maja 2017 r. wzięliśmy udział w zorganizowanej przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP konferencji InfraMOST. Patronat nad nią objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 « Previous Page Next Page »