• Polski
  • English

Aktualności

V Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie 2015”

W dniach 4-5 listopada 2015 w Krakowie wzięliśmy udział w V Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie 2015”. Dziękujemy Wydawnictwu Inżynieria za świetną organizację, a uczestnikom za niepowtarzalną atmosferę i interesujące dyskusje w kuluarach. Na stoisku SHM System prezentowaliśmy System Monitorowania Oddziaływań Dynamicznych, dedykowany m.in. do diagnostyki wpływu prac geotechnicznych na otoczenie […]

Monitoring konstrukcji w budownictwie podziemnym

Na zorganizowanej przez Wydawnictwo INŻYNIERIA I-szej Konferencji Budownictwo Podziemne zaprezentowaliśmy wspólnie z firmą Geotronics zintegrowany system monitorowania otoczenia budowy. System pozwala na jednoczesne gromadzenie danych pomiarowych z urządzeń geodezyjnych (automatyczne tachimetry, odbiorniki GNSS), czujników geotechnicznych (m.in.: piezometry, inklinometry, siłomierze, czujniki przemieszczeń i odkształceń) oraz czujników drgań. Dane pomiarowe, jak i […]

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców

Konferencja odbyła się 28-29 maja 2015 r. w Wiśle w Hotelu Stok i zorganizowana została przy współpracy Katedry Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski oraz BIG BANG Media.. Patronatu udzielili jej: Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg […]

Rysomierz na konferencji Systemy Ścian Konstrukcyjnych

14 maja w Warszawie odbyła się przygotowana przez dra hab. inż. Łukasza Drobca konferencja „Systemy ścian konstrukcyjnych”. Głównym tematem naszych rozmów z uczestnikami był Rysomierz SHM X i jego rola w obserwacji zmian rozwarcia rys i dylatacji. Konferencja była też okazją do wielu ciekawych dyskusji nt. zalet i zagrożeń wynikających […]