• Polski
  • English

Aktualności

Monitoring obiektów budowlanych na V Konferencji

Drugi dzień organizowanej przez GIG V Konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych” rozpoczął się od sesji poświęconej tematyce monitorowania obiektów budowlanych. W prezentowanych referatach poruszono m.in. problemy monitorowania przebiegu uszczelniania szybów górniczych, monitoringu geodezyjnego i fotogrametrycznego osuwisk, czy wykorzystania osnowy GNSS do pomiarów deformacji. Uczestnicy konferencji zapoznali […]

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniach od 15 do 17 października 2014 roku w Karpaczu wzięliśmy udział w organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa: V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”. Celem konferencji było przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych na terenach górniczych. […]

Nowe metody badań w ofercie PILETEST

Firma Piletest, specjalizująca się w dziedzinie próbnych obciążeń i badań nośności oraz ciągłości pali fundamentowych, poszerzyła swoją ofertę o nowe metody badań. Wśród nowości możemy znaleźć m.in. próbne obciążenia statyczne podwodne oraz próbne obciążenia zinstrumentalizowane – oba oparte na dostarczanych przez SHM System czujnikach strunowych. Obciążenia statyczne podwodne Piletest przeprowadził […]

I Konferencja Obiekty Budowlane Na Terenach Górniczych

W dniach 24-26 września 2014r. w Siemianowicach Śl. odbyła się, zorganizowana przez POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Oddział w Katowicach, Pierwsza Konferencja Obiekty Budowlane Na Terenach Górniczych. Konferencja miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego, spełniającego wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami […]