• Polski
  • English

Aktualności

Wrocławskie Dni Mostowe 2017

W dniach 27 – 29 listopada 2017 r. już tradycyjnie uczestniczyliśmy w największej konferencji mostowej w Polsce, organizowanej przez Politechnikę Wrocławską, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W dwóch sesjach referatowych dotyczących badań i analiz teoretycznych, poruszono bardzo istotne zagadnienia związane z koniecznością weryfikacji zachowania się […]

Czujnik przemieszczeń 3d na konferencji Drogowo-Mostowej

W dniach 04-05 października 2017 r. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej Konferencji Drogowo-Mostowej, której organizatorem był Magazyn Autostrady oraz Czasopismo Mosty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tematyka konferencji w szczególności poświęcona została trudnym warunkom gruntowym […]

Światłowodowy czujnik przemieszczeń na XVII Międzynarodowej Konferencji TKZ

W dniach 19-22 września 2017 r. po raz pierwszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW – PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych). Tematyka konferencji związana była ściśle […]

SHM System sponsorem FOOD BRIDGE

Konkurs Food Bridge odbył się podczas tegorocznej edycji konferencji InfraMOST w Wiśle. Zadaniem 5 drużyn, reprezntujących politechniki: Warszawską, Gdańską (dwie drużyny), Poznańską i Śląską było zbudowanie z makaronu spaghetti mostu o określonych parametrach, a następnie poddanie go próbnemu obciążeniu. Konkurencję wygrywał most który przeniósł największe obciążenie w stosunku do masy. […]