• Polski
  • English

Aktualności

Światłowodowy czujnik przemieszczeń na XVII Międzynarodowej Konferencji TKZ

W dniach 19-22 września 2017 r. po raz pierwszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW – PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych). Tematyka konferencji związana była ściśle […]

SHM System sponsorem FOOD BRIDGE

Konkurs Food Bridge odbył się podczas tegorocznej edycji konferencji InfraMOST w Wiśle. Zadaniem 5 drużyn, reprezntujących politechniki: Warszawską, Gdańską (dwie drużyny), Poznańską i Śląską było zbudowanie z makaronu spaghetti mostu o określonych parametrach, a następnie poddanie go próbnemu obciążeniu. Konkurencję wygrywał most który przeniósł największe obciążenie w stosunku do masy. […]

InfraMost

W dniach 18-19 maja 2017 r. wzięliśmy udział w zorganizowanej przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP konferencji InfraMOST. Patronat nad nią objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i […]

SHM System sponsorem czterdziestej ZSMGiG

XL edycja konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoiżynierii, zorganizowana jest przez Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Katedrę Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM CUPRUM, Polski Komitet Geotechniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki […]