• Polski
  • English

Aktualności

SHM System sponsorem FOOD BRIDGE

Konkurs Food Bridge odbył się podczas tegorocznej edycji konferencji InfraMOST w Wiśle. Zadaniem 5 drużyn, reprezntujących politechniki: Warszawską, Gdańską (dwie drużyny), Poznańską i Śląską było zbudowanie z makaronu spaghetti mostu o określonych parametrach, a następnie poddanie go próbnemu obciążeniu. Konkurencję wygrywał most który przeniósł największe obciążenie w stosunku do masy. […]

InfraMost

W dniach 18-19 maja 2017 r. wzięliśmy udział w zorganizowanej przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP konferencji InfraMOST. Patronat nad nią objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i […]

SHM System sponsorem czterdziestej ZSMGiG

XL edycja konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoiżynierii, zorganizowana jest przez Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Katedrę Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM CUPRUM, Polski Komitet Geotechniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki […]

Wejście SMOKA – współpraca z Kołem Naukowym „Dhalta”

„SMOK” to skrót od Systemu Monitorowania Odkształceń Konstrukcji i nazwa przedsięwzięcia realizowanego przez Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu o Grant Rektora AGH 2017. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie uniwersalnego systemu umożliwiającego kontrolowanie przemieszczeń w czasie rzeczywistym. […]