• Polski
  • English

Artykuły

Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu

W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej dochodzi do deformacji powierzchni terenu. W przypadku obiektów liniowych, takich jak obiekty mostowe, ważne jest wzajemne położenie względem siebie poszczególnych elementów mostu: przęseł, filarów, podpór. Na przemieszczanie się tych elementów ma wpływ zarówno charakter górniczych deformacji terenu, jak i układ ułożyskowania. Wrażliwa na deformacje terenu […]

System monitorowania konstrukcji mostu kolejowego

Obiekty zlokalizowane na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej ulegają przemieszczeniom i przechyłom. Ciągłe monitorowanie odpowiedzi obiektu na wymuszenia pozwala kontrolować ich wpływ na stan techniczny konstrukcji. W przypadku obiektów kolejowych pomiary mogą umożliwiać dodatkowo określanie wpływu zmiany geometrii konstrukcji na torowisko. W artykule zaprezentowano doświadczenia z obserwacji wskazań systemu monitorowania […]

Monitorowanie obiektów budowlanych poddanych wpływom szkód górniczych

W artykule opisano możliwości zastosowania systemów pomiarowych oferowanych przez SHM System do monitorowania obiektów budowlanych poddanych wpływom szkód górniczych. Prowadzona eksploatacja górnicza niejednokrotnie jest powodem uszkodzeń obiektów budowlanych. Podstawą kontroli stanu technicznego obiektu jest informacja o zachodzących w nim zmianach. Pozyskiwanie takich informacji jest możliwe na drodze regularnych przeglądów, pomiarów […]

Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ

W artykule zawarto wyniki analiz wykonanych na podstawie prowadzonych w sposób ciągły pomiarów odkształceń i „naprężeń” w betonie pylonu Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Obliczenia miały na celu oszacowanie wartości i zmienności w czasie efektywnego modułu sprężystości betonu w rzeczywistej konstrukcji żelbetowej. Prowadzone pomiary in situ umożliwiły uwzględnienie wszystkich czynników mających […]

1 2 3 « Previous Page Next Page »