• Polski
  • English

Artykuły

Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych

Proces monitorowania obiektów budowlanych, poprzez pomiar i analizę wybranych wielkości fizycznych, pozwala na śledzenie i ocenę stanu technicznego obiektów, a przez to eliminację potencjalnych zagrożeń. Obserwowane wielkości fizyczne należy dobrać tak, by wyniki mogły być w sposób łatwy i jednoznaczny powiązane z czynnikami mającymi wpływ na zachowanie się obiektów. Prawidłowo […]

Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych

W artykule przedstawiono problem obciążenia śniegiem konstrukcji budowlanych w kontekście możliwości obniżenia kosztów eksploatacji obiektów budowlanych dzięki zastosowaniu różnych metod pomiarowych. Śnieg jest oddziaływaniem, które dla znacznej liczby obiektów budowlanych, a szczególnie budynków wielkopowierzchniowych (przede wszystkim o konstrukcji stalowej), stanowi główne obciążenie. Oddziaływanie obciążenia śniegiem jest tzw. obciążeniem klimatycznym, a […]

budowa czujnika strunowego wykorzystywanego do pomiarów odkształceń prętów zbrojeniowych

Pomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi

W artykule opisano zastosowanie czujników strunowych do weryfikacji rozwiązań technicznych we współczesnych konstrukcjach budowlanych. Przedstawiono zasadę działania czujników strunowych i ich zastosowanie we współczesnych systemach monitorowania odkształceń konstrukcji. Najlepszą weryfikacją każdego teoretycznego rozwiązania jest zbadanie go w warunkach rzeczywistej pracy. Pomimo stosowania zaawansowanych modeli numerycznych, coraz dokładniejszych modeli oddziaływań, wciąż […]

mapa momentów zginających oraz przemieszczeń zdeformowanej platformy żelbetowej

Konstrukcja Autostrady A1

Artykuł opisuje projekt, realizację oraz założenia monitoringu monolitycznej platformy żelbetowej, stanowiącej element konstrukcji zabezpieczającej przed wpływami deformacji gelogiczno-górniczymi. Trasa autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie – Pyrzowice przebiega przez obszary objęte czynną eksploatacją górniczą. Tereny te znajdują się dodatkowo w obszarze tzw. stref uskokowych, stwarzających największe zagrożenie dla obiektów i […]