• Polski
  • English

Artykuły

System monitorowania konstrukcji obiektu sportowego

Bezpieczeństwo obiektów sportowo-rekreacyjnych

W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa konstrukcji obiektów sportowo-rekreacyjnych w kontekście przyczyn występowania awarii i katastrof, zagadnień prawnych, oraz roli systemów monitorowania konstrukcji w podnoszeniu bezpieczeństwa użytkowania tego typu obiektów. Katastrofy i awarie, które miały miejsce w zimie 2006r. w Polsce [1], a także poza granicami naszego kraju spowodowały, że o […]

Przykładowe pulpity informacyjne dla konstrukcji monitorowanych przez SHM System

Z monitoringiem bezpieczniej

Artykuł poświęcony zastosowaniu systemów monitorowania konstrukcji do podnoszenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów mostowych. Opisano możliwości współczesnych systemów monitorowania oraz przykłady monitorowanych konstrukcji. Wiedza o monitorowaniu konstrukcji rozwijana jest od kilkudziesięciu lat. Większe systemy monitorowania budowane są w Polsce od kilku lat. Współczesne konstrukcje mostowe przekraczają granice, które kiedyś wydawały się nieosiągalne. […]

1 2 3 « Previous Page Next Page »