• Polski
  • English

Monitorowanie obiektów budowlanych poddanych wpływom szkód górniczych

Monitorowanie obiektów budowlanych poddanych wpływom szkód górniczych

W artykule opisano możliwości zastosowania systemów pomiarowych oferowanych przez SHM System do monitorowania obiektów budowlanych poddanych wpływom szkód górniczych. Prowadzona eksploatacja górnicza niejednokrotnie jest powodem uszkodzeń obiektów budowlanych. Podstawą kontroli stanu technicznego obiektu jest informacja o zachodzących w nim zmianach. Pozyskiwanie takich informacji jest możliwe na drodze regularnych przeglądów, pomiarów geodezyjnych, a także poprzez instalację automatycznego systemu monitorowania. Zastosowanie systemu monitorowania pozwala na zwiększenie jakości i dokładności informacji o zmianach zachodzących w obiekcie przy jednoczesnym obniżeniu potrzebnego na to nakładu pracy. Ciągła praca systemu wraz z automatyczną analizą danych pomiarowych przekłada się w istotny sposób na wzrost bezpieczeństwa analizowanej konstrukcji. Artykuł opublikowano w materiałach promocyjnych I Konferencji Obiekty Budowlane Na Terenach Górniczych

Czytaj więcej