• Polski
  • English

System monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej

System monitorowania konstrukcji mostu kolejowego

Obiekty zlokalizowane na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej ulegają przemieszczeniom i przechyłom. Ciągłe monitorowanie odpowiedzi obiektu na wymuszenia pozwala kontrolować ich wpływ na stan techniczny konstrukcji. W przypadku obiektów kolejowych pomiary mogą umożliwiać dodatkowo określanie wpływu zmiany geometrii konstrukcji na torowisko. W artykule zaprezentowano doświadczenia z obserwacji wskazań systemu monitorowania zainstalowanego na rzeczywistym obiekcie mostowym, pod którym prowadzona była eksploatacja górnicza.

Czytaj więcej