• Polski
  • English

Rysomierz na konferencji Systemy Ścian Konstrukcyjnych

Rysomierz na konferencji Systemy Ścian Konstrukcyjnych

14 maja w Warszawie odbyła się przygotowana przez dra hab. inż. Łukasza Drobca konferencja „Systemy ścian konstrukcyjnych”. Głównym tematem naszych rozmów z uczestnikami był Rysomierz SHM X i jego rola w obserwacji zmian rozwarcia rys i dylatacji. Konferencja była też okazją do wielu ciekawych dyskusji nt. zalet i zagrożeń wynikających ze stosowania „tradycyjnych” wskaźników – gipsowych i szklanych plomb.