• Polski
  • English

Monitoring konstrukcji w budownictwie podziemnym I Konferencja Budownictwo Podziemne

Monitoring konstrukcji w budownictwie podziemnym

Na zorganizowanej przez Wydawnictwo INŻYNIERIA I-szej Konferencji Budownictwo Podziemne zaprezentowaliśmy wspólnie z firmą Geotronics zintegrowany system monitorowania otoczenia budowy. System pozwala na jednoczesne gromadzenie danych pomiarowych z urządzeń geodezyjnych (automatyczne tachimetry, odbiorniki GNSS), czujników geotechnicznych (m.in.: piezometry, inklinometry, siłomierze, czujniki przemieszczeń i odkształceń) oraz czujników drgań. Dane pomiarowe, jak i syntetyczne wyniki analiz, dostępne są za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku przekroczenia określonych przez użytkownika wartości alarmowych system automatycznie uruchamia sygnalizację świetlną, dźwiękową oraz rozsyła komunikaty email i SMS.

Dziękujemy uczestnikom konferencji za celne uwagi oraz ciekawą dyskusję.