• Polski
  • English

VI Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie”

VI Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie”

To już kolejna edycja konferencji „Geoinżynieria w budownictwie” podczas której prezentowaliśmy Państwu rozwiązania SHM System dedykowane dla tej branży. Największym zainteresowaniem cieszyły się zintegrowany system monitorowania drgań budynków w otoczeniu budowy oraz system monitorowania materiałów geosyntetycznych.

Podczas obrad eksperci, przedstawiciele firm z branży geoinżynieryjnej oraz środowiska naukowego i stowarzyszeń branżowych podejmowali najważniejsze zagadnienia związane m.in. z zastosowaniami rozwiązań geoinżynieryjnych w infrastrukturze komunikacyjnej oraz w budownictwie hydrotechnicznym. Wśród referatów nie zabrakło interesujących głosów poświęconych pomiarom i monitorowaniu konstrukcji hydro- i geotechnicznych. Na zdjęciu dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie w trakcie prezentacji referatu pt: Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego