• Polski
  • English

Wejście SMOKA – współpraca z Kołem Naukowym „Dhalta”

Wejście SMOKA – współpraca z Kołem Naukowym „Dhalta”

„SMOK” to skrót od Systemu Monitorowania Odkształceń Konstrukcji i nazwa przedsięwzięcia realizowanego przez Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu o Grant Rektora AGH 2017. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie uniwersalnego systemu umożliwiającego kontrolowanie przemieszczeń w czasie rzeczywistym. Do pomiaru ciągłego przemieszczeń posłużą anteny GNSS. Do okresowych pomiarów odkształceń elementu nośnego przęsła mostu posłuży technologia światłowodowe, nad zastosowaniem której merytoryczną pieczę sprawuje SHM System.

Więcej o przedsięwzięciu tutaj