• Polski
  • English

InfraMost

W dniach 18-19 maja 2017 r. wzięliśmy udział w zorganizowanej przez BIG BANG Media przy współpracy Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP konferencji InfraMOST. Patronat nad nią objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Śląska, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Tematyka konferencji nawiązywała do wcześniejszych tego rodzaju spotkań mostowców pod hasłem Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się nowa nazwa infraMOST, która wskazuje na nowe obszary istotnych zagadnień związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową i kolejową, a w szczególności obiektami mostowymi. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: Andrzej Banaszek, Grzegorz Frej, Stanisław Łukasik, Halina Morawiak, Stefan Pradelok oraz Marek Salamak (przewodniczący). Komitet Programowy stanowili profesorowie: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Józef Głomb, Marek Łagoda, Arkadiusz Madaj, Wojciech Radomski, Marek Salamak, Tomasz Siwowski, Janusz Szelka, Jerzy Weseli (przewodniczący), Adam Wysokowski, Henryk Zobel i Krzysztof Żółtowski.
Wśród poruszanych zagadnień obecny był również temat monitorowania konstrukcji mostów – poprzez prezentowany przez dr inż. Rafała Sieńko referat – „Proste systemy monitorowania jako narzędzie bieżącego utrzymania obiektów mostowych”.