• Polski
  • English

Światłowodowy czujnik przemieszczeń na XVII Międzynarodowej Konferencji TKZ

Światłowodowy czujnik przemieszczeń na XVII Międzynarodowej Konferencji TKZ

W dniach 19-22 września 2017 r. po raz pierwszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVII Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW – PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych).
Tematyka konferencji związana była ściśle z eksploatowaniem oraz monitorowaniem budowli piętrzących. W sercu Beskidu Żywieckiego Uczestnicy mogli wysłuchać referatów związanych m.in. z wykorzystaniem światłowodowej techniki pomiarowej w zagadnieniach hydrotechnicznych. Referat pt. „Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych” wygłosił dr inż. Rafał Sieńko.

Na stoisku SHM System zaprezentowaliśmy po raz pierwszy prototypowy czujnik światłowodowy, umożliwiający realizowanie pomiarów temperatury, odkształceń i przemieszczeń 3D w sposób geometrycznie ciągły na odcinkach o długości przekraczających nawet 100 km! Wybór TKZ na premierę nowego czujnika okazał się strzałem w dziesiątkę. Zarówno program merytoryczny konferencji, jak i towarzyszące jej dyskusje w kuluarach, jednoznacznie potwierdziły rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania pozwalające skutecznie monitorować stan konstrukcji obiektów hydrotechnicznych. Tym większe zainteresowanie gości z wielu krajów Europy wzbudził światłowodowy czujnik opracowany przez inżynierów SHM System.

Prace nad nowym czujnikiem prowadzone są w ramach dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu: „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km”.