• Polski
  • English

Czujnik przemieszczeń 3d na konferencji Drogowo-Mostowej

Czujnik przemieszczeń 3d na konferencji Drogowo-Mostowej

W dniach 04-05 października 2017 r. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej Konferencji Drogowo-Mostowej, której organizatorem był Magazyn Autostrady oraz Czasopismo Mosty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tematyka konferencji w szczególności poświęcona została trudnym warunkom gruntowym w kontekście projektowania oraz budowy dróg i mostów.

Spotkanie w stolicy województwa śląskiego było dla nas już drugą okazją do zaprezentowania prototypowego, światłowodowego czujnika przemieszczeń, który w zagadnieniach monitorowania stanu technicznego obiektów liniowych, ma szansę okazać się przełomowym rozwiązaniem. Skonstruowany przez SHM System czujnik umożliwia bowiem realizowanie pomiarów temperatury, odkształceń i przemieszczeń 3D w sposób geometrycznie ciągły na odcinkach nawet 100 km! Duże zapotrzebowanie na czujnik o takich możliwościach świadczą nie tylko kuluarowe dyskusje, ale także program merytoryczny konferencji. Wiele referatów dotyczyło nowatorskich rozwiązań, które nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane w warunkach in-situ. Potrzeby i możliwości zastosowania najnowszych technik pomiarowych w budownictwie drogowo-mostowym były także tematem referatu dr inż. Rafała Sieńko pt. „Zastosowanie światłowodowych czujników rozłożonych do monitorowania obiektów liniowych”.

Prace nad nowym czujnikiem prowadzone są przez inżynierów SHM System w ramach dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu: „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km”. Projekt wchodzi obecnie w fazę testów na rzeczywistych obiektach.

Więcej informacji o konferencji: tutaj
Zdjęcie: Mosty