• Polski
  • English

Wrocławskie Dni Mostowe 2017

Wrocławskie Dni Mostowe 2017

W dniach 27 – 29 listopada 2017 r. już tradycyjnie uczestniczyliśmy w największej konferencji mostowej w Polsce, organizowanej przez Politechnikę Wrocławską, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W dwóch sesjach referatowych dotyczących badań i analiz teoretycznych, poruszono bardzo istotne zagadnienia związane z koniecznością weryfikacji zachowania się obiektów mostowych na drodze badań doświadczalnych. Po raz kolejny przekonaliśmy się w jak dużym stopniu prace prowadzone obecnie w SHM System nad rozwojem światłowodowej techniki pomiarowej wychodzą naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stają dziś Mostowcy. Bez dwóch zdań temat światłowodowego czujnika do ciągłych geometrycznie pomiarów odkształceń, przemieszczeń i temperatury, był tematem numer 1 prowadzonych przy naszym stoisku rozmów. Wyniki prowadzonych przez SHM System prac badawczych nad nowym czujnikiem światłowodowym, zostały także zaprezentowane przez dr inż. Rafał Sieńko, w referacie pt. „Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań”.

Badania prowadzone były w ramach projektu pt. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km.”, realizowanego w ramach konkursu: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).