• Polski
  • English

Geoinżynieria w Budownictwie

Geoinżynieria w Budownictwie

Geoinżynieria w Budownictwie to kolejna już w tym roku branżowa konferencja, na której mieliśmy okazję prezentować wyniki prowadzonych przez SHM System prac badawczych. W dniach 6 – 7 grudnia 2017 r. w Krakowie, zaprezentowaliśmy czujnik światłowodowy do pomiarów przemieszczeń, odkształceń i temperatury na odcinkach rzędu stu kilometrów. Także dla branży geotechnicznej możliwości pomiarowe nowego czujnika oznaczają zupełnie nową jakość – szansę obserwacji trudnych, a często wręcz nie możliwych do zarejestrowania przy użyciu innych technik pomiarowych zjawisk.
W czasie bardzo interesującej i burzliwej dyskusji w drugim dniu konferencji, eksperci zwrócili uwagę na możliwość minimalizacji ryzyka awarii obiektów budowlanych poprzez wykorzystanie technologii światłowodowej w pomiarach in situ. Referat o zastosowaniu czujników światłowodowych do monitorowania infrastruktury podziemnej przedstawił w czasie konferencji dr inż. Rafał Sieńko. W dyskusji pojawiły się także liczne głosy potwierdzające zasadność coraz szerszego korzystania z tych najnowszych zdobyczy techniki w praktyce. Możliwości pomiarowe nowego czujnika, w szczególności zdolność pomiaru przemieszczeń na całej długości profilu pomiarowego na wielokilometrowych odcinkach są szczególnie atrakcyjne właśnie w Geoinżynierii. Inżynierowie tej branży mają na co dzień do czynienia z dużymi niepewnościami zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji obiektów infrastruktury podziemnej, a także ogromnymi konsekwencjami ich ewentualnego zniszczenia.Wszystkie te czynniki sprawiają, że podejmowane przez inżynierów ryzyko jest również bardzo duże. Zaprojektowany przez zespół SHM System czujnik światłowodowy, będzie dostarczał kompleksowych informacji na temat zachowania się badanego ośrodka w czasie. A czym większa będzie nasza wiedza, tym pewniejsze będą podstawy podejmowanych przez inżynierów decyzji.