• Polski
  • English

GEODEZJA – PRZEDSIĘBIORCY – STUDENCI

GEODEZJA – PRZEDSIĘBIORCY – STUDENCI

W dniu 08.12.2017r. mieliśmy okazję uczestniczyć w III Forum Uni-Biznes GPS, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów Dahlta, działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Była to świetna sposobność do wymiany doświadczeń pomiędzy społecznością akademicką oraz przedstawicielami firm działających na rynku szeroko rozumianych pomiarów inżynierskich. SHM System wraz z członkami koła Dahlta, zrealizowało pilotażowe w skali kraju pomiary odkształceń stalowych dźwigarów, stanowiących konstrukcję nośną mostu wantowego „Brama Przemyska”. Do pomiarów wykorzystano technikę światłowodową, nad której rozwojem trwają w SHM System prace badawcze. Studencki referat, uwzględniający wyniki tych pomiarów, otrzymał I nagrodę w konkursie.

Serdecznie gratulujemy młodym adeptom nauki wspaniałej organizacji Forum, głodu wiedzy oraz zaangażowania w innowacyjne projekty naukowo-badawcze.