• Polski
  • English

Czujniki światłodowe w pilotażowej ścianie z fibrogruntobetonu

Czujniki światłodowe w pilotażowej ścianie z fibrogruntobetonu

W dniu 08.12.2017 r. odbyła się konferencja dotycząca technologii ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów, dedykowana projektantom, wykonawcom, inwestorom oraz wszystkim zainteresowanym robotami ziemnymi. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, którego celem jest opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu. Projekt realizowany jest przez firmę Soley, Politechnikę Krakowską, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz firmę Metalkos.

W części wykładowej konferencji, referat na temat systemu monitorującego pracę fibrogruntobetonowej ściany szczelinowej, zrealizowanego przez SHM System, wygłosił dr inż. Rafał Sieńko. Pilotażowa konstrukcja monitorowana jest w sposób ciągły w czasie z wykorzystaniem strunowej techniki pomiarowej oraz okresowo, ale w sposób geometrycznie ciągły, z wykorzystaniem światłowodowej techniki pomiarowej. Ponadto, wykonywane są okresowe pomiary inklinometryczne w miarę postępu prac związanych z głębieniem wykopu. Połączenie zalet różnych technik pomiarowych stanowi kompleksowe narzędzie do oceny stanu technicznego konstrukcji geotechnicznych i innych. Wiarygodne dane pomiarowe poddane odpowiedniej interpretacji, pozwalają na optymalizację konstrukcji przy zachowanym poziomie ryzyka, bądź na minimalizację ryzyka przy zachowanych parametrach konstrukcji.

W czasie sesji terenowej Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć na własne oczy pilotażową konstrukcję ściany szczelinowej na poletku doświadczalnym, odkopaną do głębokości 2 m.