• Polski
  • English

Wrocławskie Dni Mostowe 2018

Wrocławskie Dni Mostowe 2018

Największa konferencja mostowa w Polsce po raz kolejny zgromadziła w stolicy województwa dolnośląskiego szerokie grono ekspertów, naukowców, inżynierów, studentów i pasjonatów mostownictwa. W czasie obrad plenarnych i kuluarowych wiele uwagi poświęcono sposobom kontrolowania stanu technicznego konstrukcji, do czego przyczyniła się m.in. niedawna katastrofa mostu w Genui. Specjaliści zwracali uwagę na konieczność poszukiwania i stosowania efektywnych narzędzi pomiarowych nie tylko w odniesieniu do wielkogabarytowych i zaawansowanych technicznie mostów, ale także w odniesieniu do mniejszych obiektów takich jak kładki dla pieszych.

Na stoisku SHM System uczestnicy konferencji mieli okazję odnaleźć rozwiązanie wielu poruszanych problemów i na własne oczy przekonać się o możliwościach czujników światłowodowych (3DSensor, EpsilonSensor, TauSensor), umożliwiających realizowanie pomiarów przemieszczeń, odkształceń i temperatur w sposób geometrycznie ciągły na całej swojej długości.

Artykuł pt. „Pomiary deformacji mostu podwieszonego z wykorzystaniem światłowodowych czujników geometrycznie ciągłych DFOS” wygłosił dr inż. Rafał Sieńko z Politechniki Krakowskiej. Eksperci dyskutowali o pierwszych w Polsce zastosowaniach światłowodowej techniki pomiarowej na takich obiektach jak most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie, most „Brama Przemyska” w Przemyślu, most kompozytowy w Nowej Wsi czy kładka dla pieszych w Nowym Sączu.

Wszystkie przykłady zostały wdrożone przez inżynierów SHM System i były wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu pt. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km.”, realizowanego w ramach konkursu: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).