• Polski
  • English

Geoinżynieria w Budownictwie 2018

Geoinżynieria w Budownictwie 2018

W dniach 4 – 6 grudnia 2018 r. już tradycyjnie uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży, inwestorów, projektantów, wykonawców, a także reprezentantów środowisk naukowych oraz jednostek badawczych. Tematyka tegorocznego spotkania obejmowała szeroki zakres zagadnień geotechnicznych w infrastrukturze komunikacyjnej oraz w obszarze budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego. Obrady konferencyjne podzielone zostały na pięć sesji tematycznych poprzedzonych warsztatami na temat wykorzystania geosyntetyków w nowoczesnym budownictwie.
W specjalnej strefie wystawienniczej prezentowaliśmy Światłowodowy Czujnik Przemieszczeń 3DSensor służący do wyznaczania pionowych i poziomych przemieszczeń otaczającego go ośrodka, Światłowodowy Czujnik odkształceń EpsilonRebar umożliwiający geometrycznie ciągły pomiar odkształceń badanego ośrodka oraz Światłowodowy Czujnik Temperatury TauSensor. Dużym zainteresowaniem gości stoiska cieszył się także system INCLIFY – pierwszy system monitorowania inklinometrycznego dostępny w cenie ręcznych pomiarów.
Jedną z najważniejszych części Konferencji było rozdanie nagród TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii. Z dumą informujemy, że stworzony przez SHM System Światłowodowy Czujnik Przemieszczeń 3DSensor został nagrodzony w kategorii Produkt/Technologia. Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu INŻYNIERIA Sp. z o.o. oraz wybitnemu gronu Jury za to wyróżnienie.
Światłowodowy Czujnik Przemieszczeń powstał w wyniku realizacji projektu pt. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km.”, realizowanego w ramach konkursu: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015)

Fot. Inzynieria.com