• Polski
  • English

Inclify – rewolucja w pomiarach inklinometrycznych

Inclify – rewolucja w pomiarach inklinometrycznych

Zapraszamy Państwa na stronę inclify.com. Inclify to pierwsze na rynku rozwiązanie, które w cenie manualnych, okresowych pomiarów inklinometrycznych zapewnia wszystkie funkcje automatycznego systemu monitorowania – dowolną liczbę sesji pomiarowych, dostęp do danych on-line 24/7 i system alarmów, oparty na definiowanych wartościach granicznych. Dostępny w prostym abonamencie system czuwa nad bezpieczeństwem prowadzonych prac oraz pozwala uniknąć roszczeń, powstałych w przypadku niekontrolowanego oddziaływania budowy na otaczające ją obiekty. Więcej na inclify.com