• Polski
  • English

Pomiary światłowodowe na PWr

Pomiary światłowodowe na PWr

Pomiary z wykorzystaniem światłowodowej techniki pomiarowej DFOS zostały zrealizowane przez SHM System w Laboratorium Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Wyniki pomiarów odkształceń zrealizowanych w sposób geometrycznie ciągły na zaprojektowanych trasach pomiarowych zostaną wykorzystane przez doktorantów tego Wydziału do opracowania ich rozpraw doktorskich. Dotychczas analizowane były elementy betonowe (płyty i belki) wzmacniane materiałami kompozytowymi, gdzie za pomocą światłowodów poszukiwano powstałych w czasie obciążania zarysowań. Ponadto, wykonano pomiary odkształceń stalowego teownika typu MCL, który zginano kolejno w czterech punktach aż do uplastycznienia w celu nadania mu odpowiedniej krzywizny. W tym przypadku jedną z tras poprowadzono wzdłuż krawędzi stalowych zębów, tj. na bardzo nieregularnej trasie. Dwa włókna światłowodowe pozwoliły zastąpić ok. 2800 tradycyjnych tensometrów. Klasyczne pomiary tensometryczne wykorzystano, obok pomiarów fotogrametrycznych, jako jedną z referencyjnych metod pomiarowych.