• Polski
  • English

Kokonat 2019

W dniach 11 i 12 kwietnia odbyła się V Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT 2019 organizowana przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, Katedrę Systemów Transportowych oraz Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki. SHM System była parterem tegorocznej edycji. Było to wydarzenie szczególne, nie tylko ze względu na jubileuszową edycję konferencji, która po raz piąty odbyła się w murach Politechniki Krakowskiej, ale także z uwagi, iż po raz pierwszy udało się wydać kolekcję opracowań monograficznych „Współczesne problemy transportu”, której rozdziały zostały zaprezentowane przez autorów podczas sesji referatowych.

Podczas konferencji odbyło się sześć sesji referatowych, dotyczących tematyki związanej z transportem publicznym, transportem kolejowym, ruchem pieszym i rowerowym oraz przestrzenią publiczną, a także z bezpieczeństwem ruchu drogowego, sterowaniem ruchem i infrastrukturą transportu. Wygłoszono 27 referatów, których autorzy reprezentowali 9 uczelni z miast Polski i Ukrainy. Podczas każdej sesji nagrodzono osoby, których prezentacja wywołała najgłośniejsze oklaski widowni.

KOKONAT to od lat nie tylko sesje referatowe, ale także sesja Pecha Kucha. W tym roku w ciągu 20 minut wygłoszono 3 prezentacje Pecha Kucha, natomiast na sesję posterową zgłoszone zostało aż 13 posterów, w tym najwięcej z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Zwycięzcą sesji Pecha Kucha okazał się Krzysztof Lipień z KNSK, który otrzymał najgłośniejsze brawa publiczności za prezentację pt. „Krakowskie Tramwaje Wąskotorowe – historia i badania nad nią”. Zdaniem uczestników konferencji najlepszy poster przygotował duet Dominika Hildebrandt oraz Wojciech Maciejewski z Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej, którzy zaprezentowali swoją działalność w ramach PUTrain.

Zwycięzców w kategorii najlepszy referat podczas V Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu KOKONAT 2019 wyłonił Komitet Naukowo-Programowy. W jego imieniu statuetki nagrodzonym wręczył dr inż. Krystian Birr z Politechniki Gdańskiej. W tym roku:

  • złoty kokos za I miejsce zdobyła Dominika Karkut z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KODiK za referat pt. „Ocena efektywności wprowadzenia wybranych buspasów w Gdyni”,
  • srebrny kokos za II miejsce otrzymali Wojciech Dobiczek, Aleksander Sobota,
    Kinga Kaminiorz oraz Adrian Barchański z SKN Traffic Modeling Politechniki Śląskiej za referat „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
  • brązowy kokos za III miejsce powędrował do reprezentantów KNSK Andrzeja Bąka
    i Tomasza Powęzki za referat pt. „Analiza oraz propozycje zmian organizacji parkowania w Miechowie.