• Polski
  • English

A1 – inteligentna autostrada Autostrada przyszłości już dzisiaj

A1 – inteligentna autostrada

Kolejna realizacja SHM System towarzyszy przełomowym wydarzeniom w branży. Tym razem nasz system monitorowania kontroluje pracę konstrukcji pilotażowego odcinka autostrady. To część odcinka H autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa, zawierającego się między węzłem Zawodzie a węzłem Woźniki. W pobliżu przyszłego MOP Starcza Wschodnia ok. 20 km na południe od Częstochowy konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag prowadzi tam testy unikatowej w skali świata technologii zbrojenia ciągłego kompozytami.

Konstrukcja o długości 100 metrów zbrojona jest wyłącznie z wykorzystaniem prętów kompozytowych, z których wybrane pełnią jednocześnie funkcję światłowodowych czujników odkształceń. Czujniki dostarczają informacji m.in. na temat powstających w betonowej konstrukcji drogi zarysowań. Ilość gromadzonych na całej długości odcinka danych odpowiada 2100 klasycznym tensometrom!

Pomiary wykonywane będą w czasie dojrzewania mieszanki betonowej, tj. w czasie, gdy na skutek odkształceń termiczno-skurczowych będą powstawały w konstrukcji betonowej zarysowania. Co ważne, pilotażowy odcinek będzie poddany normalnej eksploatacji, dlatego system czujników EpsilonRebar dostarczy także wiedzy na temat zachowania się konstrukcji w przyszłości. Dzięki temu możliwa będzie rzetelna ocena stanu technicznego nawierzchni oraz weryfikacja zaproponowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistej pracy konstrukcji.

Obok pomiarów światłowodowych SHM System wyposażyła także monitorowany odcinek nawierzchni w zestaw czujników strunowych, które w wybranych punktach konstrukcji,
realizują pomiary odkształceń i temperatur, w sposób ciągły w czasie.