• Polski
  • English

3DSensor na TKZ 2019

3DSensor na TKZ 2019

Monitorowanie konstrukcji w kontekście bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych było tematem tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór

SHM System, wspólnie z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A.. zaprezentowała w referacie pt: „Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW Żelazny Most”. unikatowy system monitorowania stanu technicznego żelbetowej konstrukcji wieży przelewowej. Zadaniem zbudowanego z wykorzystaniem czujników 3DSensor systemu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa monitorowanego obiektu poprzez dostarczenie służbom technicznym wiedzy na temat parametrów istotnych z punktu widzenia oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji wieży.

„Żelazny Most” to największy w Europie i zarazem drugi największy na świecie zbiornik odpadów poprodukcyjnych, do którego trafiają odpady flotacyjne z trzech kopalń należącego do KGHM Polska Miedź. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację (i równoczesną rozbudowę) od 12 lutego 1977 roku. Nazwę swą zbiornik wziął od leżącej nieopodal wsi „Żelazny Most”

Monitoringiem światłowodowym objęto łącznie 7 kondygnacji żelbetowej konstrukcji wieży przelewowej W11 zlokalizowanej na terenie zbiornika Żelazny Most. Uzyskano łączną długość pomiarową równą 34,5 m. W jednej sesji pomiarowej uzyskiwana jest informacja z 62 100 punktów pomiarowych

Foto: http://tkz.ibs.pw.edu.pl