• Polski
  • English

Fundusze UE

 

Fundusze UE

SHM System realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad nowym czujnikiem światłowodowym, służącym do pomiaru 3D pionowych i poziomych przemieszczeń otaczającego czujnik ośrodka. Wiedza zdobyta w toku realizacji projektu pozwoli na wprowadzenie nowego czujnika światłowodowego na rynek. Wartość projektu to 4 932 158.36 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 788 071.11 zł.

2. „Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn.: ” Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych…”.

Celem projektu jest uzyskanie możliwości rozszerzenia ochrony własności przemysłowej na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego wynalazku P.412838 pt.: „Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych oraz czujnik do realizacji tego sposobu”. Wartość projektu to 230 600.00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 115 300.00 zł.

www.mapadotacji.gov.pl