• Polski
  • English

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wyd. II    10.12.2018 r.

Celem Polityki SHM System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest zapewnienie pełnego merytorycznego i technicznego wsparcia prac budowlanych w zakresie pomiarów i monitoringu konstrukcji, dostarczenie niezawodnych rozwiązań pomiarowych, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

W ramach realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania zobowiązujemy się:

  • Ciągle doskonalić System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w szczególności
    w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności;
  • Doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • Wdrożyć zestaw narzędzi i technik umożliwiających wykrywanie awarii i błędów, analizowanie ich i wyciąganie odpowiednich wniosków.

Podstawą rozwoju SHM System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest zapewnienie wysokiej jakości usług, umożliwiające spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta, co pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. Wymaga to przyjęcia długoterminowej polityki rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na każdym etapie działalności firmy oraz przejęcie odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Na każdym pracowniku spoczywa obowiązek znajomości, zrozumienia i przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości i ochrony środowiska co przyczyni się do osiągnięcia celów oraz realizacji Polityki  Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd SHM System Sp. z o.o.