• Polski
  • English

Geotechnika

3DSensor – przemieszczenia gruntu

Czujniki 3DSensor zostały zainstalowane wokół stopy fundamentowej, badanej w czasie testu wyrywania z podłoża gruntowego, tj. w warunkach ekstremalnie dużych przemieszczeń. Unikatowość tej realizacji wynika m.in. z faktu, że żadna znana dotąd technika pomiarowa nie pozwalała na identyfikację zachodzących podczas […]

Kopiec Kościuszki

Automatyczny system monitorowania oraz rejestracji wybranych wielkości określonych w projekcie robót geologicznych pn.: „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicy Wzgórza Świętej Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki)” – to kolejny, działający na platformie pomiarowej SHM Monitor system ciągłego monitorowania. Kopiec […]

Badania kolumny betonowej

Pomiary siły w kolumnie betonowej oraz ciśnienia w gruncie pod płytą fundamentową budynku mieszkalnego. Posadowienie budynku na gruncie wzmacnianym kolumnami wykorzystuje założenie o współpracy w przenoszeniu obciążeń gruntu oraz kolumn. Równomierne przeniesienie obciążeń na grunt i kolumny ma zapewnić warstwa […]

« Previous Page Next Page »