• Polski
  • English

Geotechnika

Kopiec Kościuszki

Automatyczny system monitorowania oraz rejestracji wybranych wielkości określonych w projekcie robót geologicznych pn.: „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicy Wzgórza Świętej Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki)” – to kolejny, działający na platformie pomiarowej SHM Monitor system ciągłego monitorowania. Kopiec […]

Badania kolumny betonowej

Pomiary siły w kolumnie betonowej oraz ciśnienia w gruncie pod płytą fundamentową budynku mieszkalnego. Posadowienie budynku na gruncie wzmacnianym kolumnami wykorzystuje założenie o współpracy w przenoszeniu obciążeń gruntu oraz kolumn. Równomierne przeniesienie obciążeń na grunt i kolumny ma zapewnić warstwa […]

« Previous Page Next Page »