• Polski
  • English

Szkody górnicze

monitoring obiektu mostowego na szkodach górniczych

Wiadukt drogowo-tramwajowy

MONITORING KONSTRUKCJI OBIEKTU MOSTOWEGO DROGOWO-TRAMWAJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA SZKODACH GÓRNICZYCH Systemem monitorowania objęto obiekt mostowy drogowo-tramwajowy zlokalizowany na obszarze, w którym prowadzona była eksploatacja górnicza. Jednoprzęsłowe, niezależne pomosty o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej wsparto na monolitycznych przyczółkach. Zadaniem systemu jest wspomaganie ekspertów […]

Most kolejowy

MONITORING KONSTRUKCJI MOSTU KOLEJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA SZKODACH GÓRNICZYCH Systemem monitorowania objęto most kolejowy zlokalizowany na obszarze, gdzie planowana w jest w najbliższych latach intensywna eksploatacja pokładów węgla kamiennego. Pomosty zaprojektowano jako stalowe jednoprzęsłowe i dwuprzęsłowe, przy czym każdy kierunek jazdy […]

MONITORING ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ

Zbiorniki Wody Pitnej

MONITORING ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ System monitorowania zainstalowano na elementach konstrukcji zbiorników wody pitnej ze względu na możliwe deformacje spowodowane planowaną w sąsiedztwie eksploatacją górniczą. Kompleks składa się z 16 zbiorników monolitycznych wybudowanych w latach 70-tych XX-tego wieku. Wymiary […]

« Previous Page Next Page »