• Polski
 • English

Kopiec KościuszkiSystem monitorowania obiektu geotechnicznego

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt i wykonanie ekstensometrów
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Kopiec Kościuszki

  Automatyczny system monitorowania oraz rejestracji wybranych wielkości określonych w projekcie robót geologicznych pn.: „Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicy Wzgórza Świętej Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki)” – to kolejny, działający na platformie pomiarowej SHM Monitor system ciągłego monitorowania.

  Kopiec Kościuszki jest obiektem geotechnicznym o znacznych rozmiarach (średnica ok. 80m, wysokość ok. 35m), zbudowanym z gruntów pylastych, których właściwości ulegają zmianie w czasie, przede wszystkim na skutek zmian wilgotnościowych. Ta właściwość budulca Kopca oraz znaczne nachylenie jego zboczy powodowały w jego historii wielokrotne występowanie osuwisk i spękań bryły. Zjawiska te miały różny rozmiar – od lokalnych zsuwów po katastrofy zagrażające trwałości całego obiektu.W ramach badań zainstalowano w obrębie bryły Kopca szereg urządzeń pomiarowych służących do długotrwałej, ciągłej obserwacji odpowiedzi konstrukcji geotechnicznej na zmieniające się warunki klimatyczne.

  System monitoringu działa w sposób automatyczny, wykonując pomiary wybranych wielkości fizycznych w definiowalnych interwałach czasowych z przedziału 5 do 60 minut. Prowadzony jest  pomiar następujących wielkości:

  • – Wilgotności i temperatury gleby – 8 punktów pomiarowych
  • – Ciśnienia porowego wody i temperatury gruntu – 12 czujników w 4 lokalizacjach
  • – Zmiany odkształceń pionowych gruntu w profilach pionowych – 20 czujników w 5 lokalizacjach
  • – Zmiany odkształceń poziomych gruntu (obwodowych i  radialnych) na skutek zmian jego temperatury i wilgotności – 16 czujników (po 8 odkształceń obwodowych i radialnych) w 8 lokalizacjach
  Czujnik wilgotności i głowica ekstensometru
  Rys. a) Czujnik wilgotności podczas instalacji, b). Głowica ekstensometru do pomiaru odkształceń gruntu w profilach pionowych