• Polski
 • English
  • Siłomierz po ustawieniu na nim rury szalunkowej

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt i wykonanie siłomierza
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Badania kolumny betonowej


  Pomiary siły w kolumnie betonowej oraz ciśnienia w gruncie pod płytą fundamentową budynku mieszkalnego.

  Posadowienie budynku na gruncie wzmacnianym kolumnami wykorzystuje założenie o współpracy w przenoszeniu obciążeń gruntu oraz kolumn. Równomierne przeniesienie obciążeń na grunt i kolumny ma zapewnić warstwa transmisyjna. Prowadzone pomiary miały na celu określenie wartości siły przejmowanej przez jedną z wybranych kolumn oraz naprężeń w gruncie rodzimym znajdującym się pod warstwą transmisyjną. Pomiar siły ściskającej w kolumnie betonowej o średnicy 400mm został wykonany przy pomocy specjalnie zaprojektowanego i wykonanego w tym celu zestawu pomiarowego. Zestaw składał się z siłomierza oraz głowic współpracujących z kolumną betonową.
  Siłomierz na dolnej głowicy
  rys. Widok siłomierza na dolnej głowicy stalowej wieńczącej dolny odcinek kolumny betonowej 

  Siłomierz po ustawieniu na nim rury szalunkowej
  rys. Widok siłomierza po ustawieniu na nim rury szalunkowej górnego odcinka kolumny, podczas betonowania górnego odcinka kolumny
  oraz po jego zabetonowaniu i obsypaniu gruntem
  Pomiar naprężeń (ciśnienia) w gruncie rodzimym, bezpośrednio pod warstwą transmisyjną, w sąsiedztwie analizowanej kolumny, został wykonany przy pomocy strunowych czujników ciśnienia model 4800 produkowanych przez firmę Geokon. Czujniki te umożliwiają obserwację zmiany naprężeń w gruncie poprzez pomiar zmian ciśnienia cieczy hydraulicznej w komorze pomiarowej. Zmiana ciśnienia w czujniku jest proporcjonalna do zmiany naprężeń w gruncie.

  Pole pomiarowe ciśnienia w gruncie
  rys. Pole pomiarowe (100x100x20cm) ciśnienia w gruncie (w środku widoczny czujnik ciśnienia)

  System realizuje następujące pomiary:

  • – siły w wybranej kolumnie betonowej,
  • – naprężeń (ciśnienia) w gruncie w dwóch lokalizacjach w sąsiedztwie analizowanej kolumny,
  • – temperatury w gruncie rodzimym, warstwie transmisyjnej, w betonie płyty fundamentowej oraz w powietrzu,
  • – ciśnienia powietrza.