• Polski
 • English

Most kolejowy

 • Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Most kolejowy

  MONITORING KONSTRUKCJI MOSTU KOLEJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA SZKODACH GÓRNICZYCH

  Systemem monitorowania objęto most kolejowy zlokalizowany na obszarze, gdzie planowana w jest w najbliższych latach intensywna eksploatacja pokładów węgla kamiennego. Pomosty zaprojektowano jako stalowe jednoprzęsłowe i dwuprzęsłowe, przy czym każdy kierunek jazdy jest niezależny. Pod jednym torem znajduje się obiekt nitowany, a pod drugim – obiekt stalowy spawany.

  Na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej doszło w przeszłości do deformacji konstrukcji mostu objawiającej się przemieszczeniami dźwigarów względem podpór i zarysowaniami podpór betonowych.

  System monitorowania ma za zadanie w czasie rzeczywistym dokonywać pomiarów wybranych wielkości fizycznych związanych z odpowiedzią konstrukcji mostu na przykładane doń przemieszczenia gruntu.

  Pomiarami objęto:

  • przemieszczenia pomostów względem podpór w dwóch prostopadłych kierunkach,
  • przechyły przyczółków w dwóch prostopadłych płaszczyznach.