• Polski
 • English

Most Łazienkowski

 • Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Koncepcja i projekt systemu
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Most Łazienkowski

  Most Łazienkowski przez Wisłę w Warszawie, stanowiący fragment Trasy Łazienkowskiej, został wzniesiony w latach 1971–1974. Most w części centralnej ma konstrukcję stalową (spawaną i nitowaną) ze stalową płytą ortotropową opartą na schemacie belki ciągłej pięcioprzęsłowej. W przekroju poprzecznym zaprojektowano cztery belki główne blachownicowe o stałej wysokości środników. Wiadukty dojazdowe po obu stronach części środkowej wykonano jako sprężone, kablobetonowe.

  Po pożarze z dnia 14.02.2015 r. zdecydowano o zdemontowaniu zniszczonej konstrukcji stalowej mostu i zamontowaniu nowej, na zachowanych filarach, a także o odbudowie znajdujących się w złym stanie technicznym wiaduktów dojazdowych do przeprawy.

  Pomiarami objęto:

  • odkształcenia prętów zbrojeniowych w płycie pomostu
  • temperatury