• Polski
 • English

Wiadukt drogowo-tramwajowy

 • monitoring obiektu mostowego na szkodach górniczych

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Wiadukt drogowo-tramwajowy

  MONITORING KONSTRUKCJI OBIEKTU MOSTOWEGO DROGOWO-TRAMWAJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA SZKODACH GÓRNICZYCH

  Systemem monitorowania objęto obiekt mostowy drogowo-tramwajowy zlokalizowany na obszarze, w którym prowadzona była eksploatacja górnicza. Jednoprzęsłowe, niezależne pomosty o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej wsparto na monolitycznych przyczółkach.

  Zadaniem systemu jest wspomaganie ekspertów w określaniu rzeczywistych deformacji konstrukcji oraz rzeczywistych oddziaływań gruntu powodowanych oddziaływaniami związanymi z przemieszczeniami wynikającymi z oddziaływań górniczych.

  Pomiarami objęto:

  • przemieszczenia pomostów względem podpór w dwóch prostopadłych kierunkach,
  • temperatury w wybranych punktach konstrukcji,
  • przechyły przyczółków w dwóch prostopadłych płaszczyznach,
  • rozkład ciśnienia gruntu na ścianie pionowej przyczółka.