• Polski
 • English

Odkształcenia płyty stropowejMONITORING ODKSZTAŁCEŃ BETONU PŁYTY STROPOWEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO

 • przykład wykorzystania czujnika strunowego do monitoringu odkształceń betonu płyty stropowej

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Odkształcenia płyty stropowej

  MONITORING ODKSZTAŁCEŃ BETONU PŁYTY STROPOWEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Współcześnie realizowane obiekty budowlane mają być wykonywane szybko i tanio. Ale czy takie wykonawstwo nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji? Stosowanie wypełniaczy do mieszanek betonowych w postaci pyłów pozyskiwanych z elektrofiltrów powoduje obniżenie kosztu mieszanki, ale znacznie wydłuża okres przyrostu wytrzymałości betonu. W rezultacie beton taki uzyskuje swą projektową wytrzymałość nie po 28, a np. po 56 dniach. Bywa, że proces ten trwa jeszcze dłużej. Wolniejszy przyrost wytrzymałości pociąga za sobą również powolniejsze narastanie modułu sprężystości.

  Element stropowy po 28 dniach jest już rozszalowany i obciążany np. ściankami działowymi. Niestety, przyrosty odkształceń betonu w tym początkowym okresie jego życia są tak duże, że przy chętnie stosowanych dzisiaj rozpiętościach płyt powyżej 6m, ugięcia od obciążeń stałych powodują uszkodzenia elementów ściennych.

  Zaprojektowano system monitoringu, który w długim okresie czasu (min. 10 lat) będzie umożliwiał obserwację odkształceń pewnej monolitycznej płyty stropowej w wybranych punktach pomiarowych. Czujniki odkształceń Geokon model 4200 umieszczono podczas betonowania równolegle do kierunku głównych momentów zarówno w środku rozpiętości płyty (w miejscu występowania ekstremalnych momentów dodatnich), jak i nad ścianami nośnymi (w miejscu występowania ekstremalnych momentów ujemnych).
  Pobrano także próbki mieszanki w postaci walców φ150/300mm w celu oznaczenia modułu sprężystości betonu oraz jego wytrzymałości w różnych chwilach czasowych.

  Czujniki w środku rozpiętości płyty
  Rys. 1. Czujniki w środku rozpiętości płyty (pomiar odkształceń przy dolnej i górnej powierzchni stropu)
  Czujniki w środku rozpiętości płyty
  Rys. 2. Widok czujników w środku rozpiętości płyty z poziomu zbrojenia górnego
  Czujniki w obrębie ściany wewnętrznej
  Rys. 3. Czujniki w obrębie ściany wewnętrznej – pomiar odkształceń rozciągających górną część przekroju