• Polski
 • English

Sortownia Odpadów

 • Monitoring konstrukcji sortowni odpadów

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Sortownia Odpadów

  MONITORING KONSTRUKCJI SORTOWNI ODPADÓW

  Zadaniem systemu monitorowania jest określenie, czy powstałe w konstrukcji rysy są ustabilizowane, czy podlegają ciągłym zmianom rozwartości. Takie zadania stawiane są urządzeniom pomiarowym najczęściej w ramach ekspertyz budowlanych.

  Sortownia śmieci składa się z wielu obiektów monolitycznych żelbetowych o konstrukcji ścianowej. Najciekawszym, z punktu widzenia pomiarowego, obiektem jest bioreaktor, w którym fermentujące odpady osiągają temperaturę rzędu 70 st. C. W celu określenia rozkładu temperatur na grubości i wysokości poszczególnych ścian zainstalowano czujniki temperatur. Pomiary umożliwiły prawidłowe zamodelowanie konstrukcji. Dzięki nim możliwe było również jednoznaczne wskazanie przyczyny powstałych uszkodzeń.

  Pomiarami objęto:

  • zmiany szerokości rozwarcia rys,
  • zmiany temperatur wzdłuż grubości i wysokości wybranych ścian żelbetowych.