• Polski
 • English

Stacja Uzdatniania Wody

 • MONITORING KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW ORAZ PRZEKRYCIA DACHOWEGO STACJI UZDATNIANIA WODY

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Stacja Uzdatniania Wody

  MONITORING KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW ORAZ PRZEKRYCIA DACHOWEGO STACJI UZDATNIANIA WODY

  Zadaniem systemu monitorowania jest określenie, czy powstałe w konstrukcji rysy i szczeliny dylatacyjne są ustabilizowane, czy podlegają ciągłym zmianom rozwartości. Takie zadanie postawiono urządzeniu pomiarowego w ramach realizowanej w obiekcie ekspertyzy.
  System zainstalowano w Stacji uzdatniania wody, na elementach konstrukcji zbiorników oraz przekrycia dachowego. Obiekt składa się z 8 zbiorników wody o rzucie kwadratu, którego bok miał długość ok. 30m. Wysokość zbiorników wynosiła ok. 8m. Pojemność wody we wszystkich zbiornikach to ok. 60 tys. m3. Przekrycie hali stanowiły płyty żebrowe wsparte na dźwigarach strunobetonowych. Dźwigary oparto na prefabrykowanych słupach żelbetowych.

  Pomiarami objęto:

  • zmiany szerokości rozwarcia rys,
  • zmiany szerokości dylatacji elementów zbiornika,
  • zmiany odległości między zdwojonymi słupami.