• Polski
  • English

Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ

Oszacowanie wartości i zmienności modułu sprężystości betonu w istniejącej konstrukcji na podstawie ciągłych pomiarów in situ

W artykule zawarto wyniki analiz wykonanych na podstawie prowadzonych w sposób ciągły pomiarów odkształceń i „naprężeń” w betonie pylonu Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Obliczenia miały na celu oszacowanie wartości i zmienności w czasie efektywnego modułu sprężystości betonu w rzeczywistej konstrukcji żelbetowej. Prowadzone pomiary in situ umożliwiły uwzględnienie wszystkich czynników mających wpływ na zmianę sztywności
betonu, w tym również pełzanie.

Czytaj więcej