Inklinometry automatyczne Inclify

Inclify – monitoring automatyczny w cenie pomiarów manualnych!

System Inclify to pierwszy system inklinometryczny, który w cenie pomiarów ręcznych oferuje pełną automatyzację i wszystkie związane z nią zalety. Ciągła w czasie kontrola przemieszczeń ścian szczelinowych lub gruntu dostępna jest teraz w prostym abonamencie – bez konieczności zakupu drogich urządzeń i kosztów ich utrzymania. To najwyższej klasy system monitorowania wyposażony w automatyczne procedury przetwarzania danych pomiarowych, a przede możliwość wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach za pomocą wiadomości SMS. Dane prezentowane są w czasie rzeczywistym 24/7 z wykorzystaniem intuicyjnej platformy www oferującej m.in. wykresy, tabele czy wizualizacje.

Usługa Inclify polega na przekazywaniu wyników pomiarów przemieszczeń z automatycznych sond inklinometrycznych zlokalizowanych w ścianach szczelinowych, nasypach czy terenach osuwiskowych. W zależności od projektu, istnieje możliwość pomiaru przemieszczeń pionowych lub poziomych. Instalację inbsp;utrzymanie sprawności technicznej systemu zapewniają nasi eksperci z zespołu Inclify. Do użytkownika trafiają wyłącznie informacje podane w czytelnej, użytecznej formie.


Zalety automatycznego monitoringu inklinometrycznego:

 • ciągły pomiar przemieszczeń poziomych w jednej lub dwóch płaszczyznach;
 • 24/7 – dostęp do danych w formie on-line;
 • automatyczne ostrzeganie za pomocą wiadomości SMS o przekroczeniu zdefiniowanych wartości alarmowych;
 • możliwość natychmiastowej reakcji na nadmierne przemieszczenia
  (np. zastosowanie dodatkowych rozpór montażowych);
 • możliwość prognozowania czasu przekroczenia wartości granicznych (odpowiednie zarządzanie ryzykiem, harmonogramem prac budowlanych
  i kosztami).


Celem pomiarów inklinometrycznych jest kontrola przemieszczeń poziomych lub pionowych.
Przemieszczenia te mogą być istotne z kilku punktów widzenia:

 • ochrony obiektów sąsiednich przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami budowlanymi (w szczególności niedostatecznym zabezpieczeniem wykopów);
 • nadzoru nad bezpieczeństwem budowy poprzez natychmiastowe wprowadzanie odpowiednich działań zaradczych;
 • doskonalenia metod projektowania i modeli numerycznych dzięki analizie porównawczej przewidywań teoretycznych z rzeczywistą pracą konstrukcji.
Schemat działania systemu Inclify