Materiały

Artykuły:

Zastosowanie inteligentnych, światłowodowych prętów zbrojeniowych EpsilonRebar do pomiarów deformacji kładki pieszo-rowerowej

W referacie zaprezentowano koncepcję oraz konkretny przykład realizacji inteligentnej konstrukcji kładki dla pieszych, wyposażonej w liniowe, światłowodowe czujniki EpsilonRebar. Czujniki te, w postaci prętów kompozytowych stanowiących jednocześnie zbrojenie płyty pomostu, umieszczone zostały wzdłuż całej rozpiętości przęsła.
Pobierz

Strain and displacement measurement based on distributed fibre optic sensing (DFOS) system integrated with FRP composite sandwich panel

Przedmiotem opracowania jest system monitorowania stanu technicznego konstrukcji paneli mostowych wykonanych z kompozytów polimerowych, zbudowany w oparciu o światłowodową technikę pomiarową DFOS (ang. Distributed Fibre Optic Sensing).
Pobierz

Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy

Współcześnie, coraz częściej docenia się rolę monitoringu wielkości dynamicznych w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Kontrola procesu budowy na podstawie mierzonych w sposób ciągły drgań jest zadaniem bardzo złożonym. W referacie opisano wybrane przykłady realizacji systemów monitorowania dynamicznego w Polsce.
Pobierz

Strain and crack analysis within concrete members using distributed fibre optic sensors

Artykuł przedstawia wyniki badań z zastosowaniem technologii światłowodowej DFOS, która jest intensywnie rozwijania w wielu jednostkach badawczych na całym świecie, ze względu na unikatowe możliwości w zakresie analizy stanu zarysowania konstrukcji.
Pobierz

Światłowody w pomiarach inżynierskich

Analiza teoretyczna, ze względu na konieczność przyjęcia wielu założeń upraszczających, powinna być zweryfikowana doświadczalnie. Dlatego poszukuje się coraz skuteczniejszych narzędzi umożliwiających analizę pracy konstrukcji w rzeczywistych warunkach środowiskowych.
Pobierz

Karty Katalogowe i Broszury

Czujniki Światłowodowe

Systemy Monitorowania