Projekty

Obszar zastosowania:

Technika pomiarowa:

10 września 2021

Gazociąg wysokiego ciśnienia

System monitorowania zbudowano w oparciu o czujniki EpsilonRebar do pomiaru odkształceń i temperatury oraz czujniki 3DSensor do pomiaru przemieszczeń w przestrzeni 3D. Czujniki EpsilonRebar zostały przyklejone na całej długości monitorowanego odcinka gazociągu do powłoki antykorozyjnej i pozwoliły na zidentyfikowanie lokalnych zaburzeń w rozkładach odkształceń związanych ze zmianą geometrii (zakrzywieniem w planie) gazociągu. Czujniki 3DSensor zapewniły możliwości identyfikacji miejsc, w których doszło do nadmiernych deformacji spowodowanych np. lokalnym osiadaniem bądź osuwaniem się gruntu.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
19 sierpnia 2021

Port Marynarki Wojennej w Gdyni

Wzdłuż przebudowywanego nabrzeża zachodniego realizowane będzie pogrążanie ścianek szczelnych, stwarzające duże ryzyko wystąpienia negatywnych wpływów generowanych drgań na stan techniczny pobliskich konstrukcji. Zaprojektowany i zrealizowany system monitorowania drgań umożliwi kontrolę tych konstrukcji w czasie rzeczywistym w trybie 24/7, a po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości poinformuje o tym fakcie osoby upoważnione. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie natychmiastowych działań zaradczych, czyli wprost zrealizowanie pradawnej zasady, w myśl której lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
9 sierpnia 2021

Przebudowa Stacji Warszawa Zachodnia

Skala inwestycji oraz odpowiedzialność realizowanej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia wymaga skutecznego zabezpieczenia oraz ciągłej kontroli istniejącej infrastruktury w odniesieniu do drgań powodowanych przez prowadzone prace budowlane. W perspektywie kilku kolejnych lat monitoringiem objętych zostanie łącznie 20 obiektów budowlanych, na których zainstalujemy kilkaset czujników pomiarowych. Wdrożenie tak dużego i ekstremalnie odpowiedzialnego systemu, realizującego pomiary w sposób automatyczny, zdalny i bezobsługowy w trybie 24/7, możliwe było dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu inżynierów SHM System.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
19 września 2020

Projekt ścian szczelinowych z fibrogruntobetonu

Once again we had the pleasure to participate in a research project in which our unique sensors had a key role in the analysis of new technical solutions. The Soley company is currently developing the technology of fibrogrouted concrete walls and we are happy to continue our fruitful collaboration. After experience from two previous projects, where we performed automatic measurements with vibrating wire sensors, automatic inclinometric measurements using the Inclify system and geometrically continuous DFOS measurements, we are looking forward for a new challenge.
Geotechnika
Laboratoria i B+R
Inklinometry
Światłowody
Więcej
19 sierpnia 2020

Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych

W ramach realizacji projektu „OptiDeck” – Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych, opracowaliśmy światłowodowy system monitorowania zintegrowany z kompozytowymi elementami konstrukcyjnymi już na etapie ich prefabrykacji. Wdrożenie takiego systemu na rzeczywistych obiektach mostowych w sposób znaczący może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia procesu zarządzania i ich utrzymania w całym okresie eksploatacji.
Laboratoria i B+R
Światłowody
Więcej
13 sierpnia 2020

Pomiary inklinometryczne w ramach monitoringu wysokich nasypów

Najwyższe w Polsce nasypy drogowe, sięgające aż 30 metrów monitorowane przez inżynierów SHM System! Tak duże nasypy zostały wykonane w ramach budowy drogi ekspresowej S-7 na trasie Warszawa-Kraków. System monitorowania kontrolujący osiadania nasypów obejmował zarówno pomiary przemieszczeń za pomocą inklinometrów pionowych jak i poziomych, zlokalizowanych w obszarze trzech poletek pomiarowych.
Geotechnika
Inklinometry
Więcej
22 kwietnia 2020

SHM PROFILER – z laboratorium na plac budowy

SHM Profiler to innowacyjne rozwiązanie do automatycznego monitoringu profilu przemieszczeń pionowych, opracowywane przez inżynierów z SHM System. Hydrauliczny system pomiarowy, dedykowany do zastosowań w budownictwie i geotechnice, charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem pomiarowym, łatwością instalacji i niskim kosztami. Jednak co najważniejsze, wyposażony jest w autorski układ wyrównywania temperatury, dzięki czemu w sposób automatyczny kompensowany będzie jej wpływ na wskazania czujnika.
Geotechnika
Laboratoria i B+R
Więcej
1 grudnia 2019

Wyznaczenie przemieszczeń gruntu podczas wyrywania fundamentu stopowego

Czujniki 3DSensor zostały zainstalowane wokół stopy fundamentowej, badanej w czasie testu wyrywania z podłoża gruntowego, tj. w warunkach ekstremalnie dużych przemieszczeń. Celem badań było określenie miejsc, w których dochodzi do tworzenia się klina odłamu gruntowego. Unikatowość tej realizacji wynika m.in. z faktu, że żadna znana dotąd technika pomiarowa nie pozwalała na identyfikację zachodzących podczas przedmiotowego eksperymentu zjawisk, bez istotnej ingerencji w strukturę badanego gruntu.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
19 lipca 2019

Hybrydowa kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu

Kładka w Nowym Sączu to jeden z najnowocześniejszych obiektów mostowych w Europie. Jest to nie tylko niezwykle ciekawy obiekt pod względem konstrukcyjnym (m.in. hybrydowy pomost betonowo-kompozytowy), ale także pod względem zastosowanych innowacji w zakresie bezpieczeństwa. Na całej długości przęsła (80 metrów) zainstalowano czujniki światłowodowe EpsilonRebar, pełniące jednocześnie funkcję zbrojenia. Dzięki temu powstała inteligentna konstrukcja wyposażona w swoisty układ nerwowy, informujący o potencjalnych zagrożeniach na podstawie analizy danych z ponad 100 000 punktów pomiarowych!
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
6 czerwca 2019

A1 – Inteligentna Autostrada

Konstrukcje inteligentne, wyposażone w zintegrowane systemy autodiagnostyczne, jeszcze kilka lat temu były głównie przedmiotem analiz teoretycznych. Dzisiaj, dzięki zastosowaniu kompozytowych prętów światłowodowych EpsilonRebar produkcji SHM System, stają się częścią polskiej infrastruktury inżynierskiej. Wykorzystanie czujników do ciągłych geometrycznie pomiarów eksperymentalnego odcinka nawierzchni betonowej pozwoliło na pomiar rozkładów odkształceń na całej długości 100-metrowego odcinka nawierzchni drogowej.
Geotechnika
Światłowody
Więcej
1 grudnia 2018

Skyliner Skyscraper – monitoring jednego z najwyższych drapaczy chmur w Polsce

Jeden z najwyższych drapaczy chmur w Polsce, liczący 195 metrów wysokości i 50 kondygnacji Skyliner, powstaje na warszawskiej Woli, nieopodal ronda Daszyńskiego. To właśnie skala inwestycji oraz związane z nią inżynierskie wyzwania przyczyniły się do rozpoczęcia współpracy Generalnego Wykonawcy – firmy Warbud S.A. oraz ekspertów z zakresu monitorowania konstrukcji – firmy SHM System z Krakowa. Efektem wspólnych działań jest czuwający nad bezpieczeństwem i jakością wykonywanych prac system, kontrolujący w sposób automatyczny wybrane wielkości inżynierskie i informujący o zagrożeniach.
Inżynieria Lądowa
Światłowody
Więcej
6 lipca 2017

Hala widowiskowo-sportowa ARENA w Gliwicach

Obiekt ARENA w Gliwicach to jedna z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce, unikatowa ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i geometryczne, ale także ze względu na wyposażenie jej w system monitorowania na miarę XXI wieku. Cięgnowe przekrycie hali to zaawansowana i nietypowa geometrycznie konstrukcja o rozpiętości przekraczającej 120 metrów, oddana do użytkowania końcem 2017 roku i wyposażona w automatyczny system monitorowania. Dziesiątki czujników realizują pomiary wybranych wielkości fizycznych (statycznych jak i dynamicznych), istotnych z punktu widzenia oceny jej pracy, zwłaszcza w kontekście obciążenia śniegiem i temperaturą.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej
6 marca 2017

Brama Miasta Łódź

Niniejsza inwestycja to drugi co do wielkości system monitorowania oddziaływań dynamicznych w Polsce, zaraz po krakowskiej inwestycji HighFive. Eksperci z SHM System przy współpracy ze SKANSKA S.A. opracowali i z powodzeniem wdrożyli zintegrowany system, umożliwiający w czasie rzeczywistym 24/7 kontrolowanie drgań przekazywanych na sąsiadujące z budową obiekty. Rejestrowane są wszystkie źródła drgań, nie tylko będące efektem prowadzonych prac budowlanych, ale także przejazdów komunikacyjnych.
Inżynieria Lądowa
Monitoring Drgań
Więcej