Automatyczne systemy monitorowania

Automatyczne czujniki punktowe

Nasz Zespół posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, instalacji oraz utrzymaniu długoterminowych systemów monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem czujników punktowych. Pracowaliśmy przy największych i najbardziej spektakularnych obiektach inżynierskich w Polsce, włączając w to:

 • mosty i kładki dla pieszych;
 • stadiony i inne obiekty sportowe;
 • hale sportowo-widowiskowe i inne obiekty wielkopowierzchniowe;
 • wieżowce i inne obiekty kubaturowe;
 • obiekty przemysłowe (np. hale produkcyjne);
 • obiekty geotechniczne (np. nasypy drogowe);
 • hydrotechniczne (np. śluzy);
 • i wiele innych.

Nasze doświadczenie skupia się na zastosowaniu czujników strunowych (ang. vibrating wire) z uwagi na ich wszechstronność, wysoką dokładność, odporność na warunki środowiskowe i długoterminową stabilność. Jednak potrafimy skutecznie tworzyć kompleksowe systemy z uwzględnieniem innych technik pomiarowych, m.in. indukcyjnej, elektrooporowej, piezoelektrycznej czy też MEMS.

W pełni zautomatyzowane systemy dostarczają wiedzy na temat mierzonych parametrów związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy internetowej, gdzie w czasie rzeczywistym dane przetwarzane są wg zdefiniowanych algorytmów, a następnie prezentowane w czytelnej, użytecznej postaci. Istnieje możliwość zdefiniowania wartości granicznych, po przekroczeniu których system automatycznie poinformuje o zagrożeniu osoby upoważnione z wykorzystaniem wiadomości SMS. Dzięki temu w sposób optymalny zarządzać można ryzykiem, zwiększając poziom bezpieczeństwa konstrukcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów (np. planowanie remontów czy wzmocnień).

Do najczęściej mierzonych wielkości zaliczyć możemy:

 • odkształcenia [µε] (na powierzchni i wewnątrz elementów);
 • przemieszczenia [mm] (np. ugięcia belek, przesuwy łożysk);
 • kąty obrotu [°] (np. ściany szczelinowej);
 • naprężenia [MPa] (np. pod płytą fundamentową);
 • siły [kN];
 • ciśnienie wody gruntowej [kPa];
 • temperatura [°C] i wilgotność [%].


Podstawowa funkcjonalność systemu:

 • pomiary automatyczne, zdalne i bezobsługowe;
 • pomiary różnych wielkości fizycznych;
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym;
 • prezentacja danych w formie zestawień, wykresów i wskaźników;
 • dowolne procedury przeliczeń i alertowania;
 • automatyczne ostrzeganie za pomocą wiadomości SMS.