Fundusze UE

SHM System realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1.„Czujnik FBG do kontroli odkształceń niejednorodnych”
Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie, unikalnego w skali świata czujnika FBG pozwalającego na pomiar niejednorodnego pola odkształceń w materiałach niehomogenicznych. Głównym zadaniem projektu jest określenie parametrów mechanicznych i geometrii powłoki przekazującej odkształcenia na długą siatkę Bragga oraz opracowanie światłowodu domieszkowanego germanem o zmienionym module sztywności przy zachowaniu możliwości współpracy czujnika ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi stosowanymi na rynku. Wartość projektu to 8 875 126.25 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7 330 815.50 zł.

2. „Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych”
Przedmiotem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii detekcji stanów krytycznych naprężeń rurociągów stalowych. Jako główne metody badawcze wybrano analizę modeli numerycznych zjawiska uplastycznienia (modelowanie MES) oraz badania doświadczalne na stanowiskach badawczych. Opracowany w ramach projektu Detektor, w postaci opaski czujnikowej, wraz z technologią jej stosowania, umożliwi monitorowanie stanu technicznego konstrukcji rurociągów w niedostępnym dotąd zakresie oraz dostarczy kluczowych, z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów, danych na temat stanu naprężeń rurociągu z jednoznaczną sygnalizacją naprężeń krytycznych – uplastycznienia.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Ferrum SA, AGH w Krakowie oraz SHM System Sp. z o.o. Sp. kom. Wartość projektu to 15 508 765.00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 11 288 081.95 zł.

3.„Czujnik odkształceń plastycznych – PDS”
Celem projektu jest opracowanie przełomowej innowacji w postaci czujnika odkształceń plastycznych – pierwszego na świecie czujnika uplastycznienia (dalej PDS), służącego do wykrywania chwili uplastycznienia materiału w warunkach in situ. Rozwiązanie pozwoli na jednoznaczne wyznaczenie chwili czasowej, w której materiał kończy pracę w zakresie odkształceń proporcjonalnych i rozpoczyna pracę w zakresie odkształceń plastycznych, tylko na podstawie uzyskanych danych pomiarowych, bez znajomości charakterystyki wytrzymałościowej materiału, stanu technicznego elementu konstrukcji oraz stanu początkowego wytężenia opomiarowanego elementu. Wartość projektu to 6 437 105,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 010 709,00 zł.

4.„Innowacyjny światłowodowy czujnik do pomiaru odkształceń i temperatury”
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie Innowacyjnego w skali Polski i świata Światłowodowego Czujnika do pomiaru Odkształceń i Temperatury ośrodka tym samym czujnikiem w technologii DFOS (dalej ISCOT). Rezultat projektu wprowadzi zupełnie nową jakość na rynku światłowodowych czujników odkształceń wykorzystujących technologię DFOS (ang. Distributed Fibre Optic Sensing). Wartość projektu to 6 506 871.59 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 003 995.24 zł.

5.„Opracowanie nowego czujnika hydraulicznego do pomiaru profilu przemieszczeń pionowych”
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego czujnika hydraulicznego do pomiaru profilu przemieszczeń pionowych badanego ośrodka. Nowy czujnik pozwoli na wyznaczanie zmieniających się w czasie przemieszczeń pionowych w wybranych punktach lub profilu przemieszczeń pionowych m.in. takich ośrodków jak: elementy konstrukcji inżynierskich (np. mostów, estakad), budowlanych (np. belek stropowych, dźwigarów dachowych), czy gruntu (np. w celu śledzenia procesu konsolidacji) na odcinkach o długości do 300 m. Wartość projektu to 4 402 172.64 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 346 953.22 zł.

6.„Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km”
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad nowym czujnikiem światłowodowym, służącym do pomiaru 3D pionowych i poziomych przemieszczeń otaczającego czujnik ośrodka. Wiedza zdobyta w toku realizacji projektu pozwoli na wprowadzenie nowego czujnika światłowodowego na rynek. Wartość projektu to 4 932 158.36 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 788 071.11 zł.

7.„Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn.: ”Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych…”
Celem projektu jest uzyskanie możliwości rozszerzenia ochrony własności przemysłowej na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego wynalazku P.412838 pt.: „Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych oraz czujnik do realizacji tego sposobu”. Wartość projektu to 230 600.00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 115 300.00 zł.

www.mapadotacji.gov.pl