zdjecie w tle nr 1 zdjecie w tle nr 2}

Fundusze UE

Fundusze Europejskie

SHM System realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. „Detektor naprężeń niszczących w betonie SDD (Stress Damage Detector)”
Firma SHM System Sp. z o.o Sp. kom. otrzymała dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet: Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie: Ścieżka SMART

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności SHM System, unikalnego w skali świata detektora naprężeń niszczących w betonie, pozwalającego na wskazanie chwili, w której naprężenia te będą osiągane, ale przed ich przekroczeniem i zniszczeniem materiału.
Detektor będzie miał postać światłowodowego czujnika odkształceń wykonanego w technologii DFOS (ciągłych geometrycznie pomiarów światłowodowych). Detekcja chwili wystąpienia naprężeń niszczących opiera się wyłącznie na pomiarze odkształceń betonu, bez żadnych dodatkowych informacji, w szczególności bez znajomości rodzaju betonu, jego charakterystyki wytrzymałościowej, czy wartości naprężeń początkowych w betonie w obszarze, w którym zainstalowano czujnik. Podstawą działania detektora jest autorska metoda analizy proporcjonalności odkształceń monitorowanego materiału, opracowana przez SHM System.
Głównym zadaniem projektu jest określenie parametrów mechanicznych oraz konstrukcyjnych detektora tak, aby wykrywanie chwili zniszczenia betonu było niezależne od przestrzennego kierunku instalacji czujnika w betonie, uziarnienia kruszywa oraz obecności zbrojenia. Badania będą prowadzone w oparciu o analizy numeryczne MES oraz badania doświadczalne na stanowiskach pomiarowych.
Rezultatem projektu będzie światłowodowy czujnik pozwalający na wskazywanie chwili, w której naprężenia w betonie osiągają poziom niszczący, ale przed uszkodzeniem materiału. Innowacyjny detektor stosowany będzie przy budowie systemów monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych SHM, w szczególności infrastruktury krytycznej z punktu widzenia konsekwencji jej awarii lub zniszczenia. Oznacza to, że produkt będzie pośrednio służył wzrostowi bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców całego świata.
Produkt może być również wykorzystywany do badań laboratoryjnych przez instytuty i uczelnie badawcze. Rezultat projektu spowoduje również wzrost potencjału i konkurencyjności SHM System, jako firmy dostarczającej najwyższej jakości rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.
Koszt całkowity projektu – 14 098 300,00 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 10 960 718,34 PLN
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

2. „Czujnik FBG do kontroli odkształceń niejednorodnych”
Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie, unikalnego w skali świata czujnika FBG pozwalającego na pomiar niejednorodnego pola odkształceń w materiałach niehomogenicznych. Głównym zadaniem projektu jest określenie parametrów mechanicznych i geometrii powłoki przekazującej odkształcenia na długą siatkę Bragga oraz opracowanie światłowodu domieszkowanego germanem o zmienionym module sztywności przy zachowaniu możliwości współpracy czujnika ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi stosowanymi na rynku. Wartość projektu to 8 875 126.25 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 7 330 815.50 zł.

3. „Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych”
Przedmiotem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii detekcji stanów krytycznych naprężeń rurociągów stalowych. Jako główne metody badawcze wybrano analizę modeli numerycznych zjawiska uplastycznienia (modelowanie MES) oraz badania doświadczalne na stanowiskach badawczych. Opracowany w ramach projektu Detektor, w postaci opaski czujnikowej, wraz z technologią jej stosowania, umożliwi monitorowanie stanu technicznego konstrukcji rurociągów w niedostępnym dotąd zakresie oraz dostarczy kluczowych, z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów, danych na temat stanu naprężeń rurociągu z jednoznaczną sygnalizacją naprężeń krytycznych – uplastycznienia.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Ferrum SA, AGH w Krakowie oraz SHM System Sp. z o.o. Sp. kom. Wartość projektu to 15 508 765.00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 11 288 081.95 zł.

4. „Czujnik odkształceń plastycznych – PDS”
Celem projektu jest opracowanie przełomowej innowacji w postaci czujnika odkształceń plastycznych – pierwszego na świecie czujnika uplastycznienia (dalej PDS), służącego do wykrywania chwili uplastycznienia materiału w warunkach in situ. Rozwiązanie pozwoli na jednoznaczne wyznaczenie chwili czasowej, w której materiał kończy pracę w zakresie odkształceń proporcjonalnych i rozpoczyna pracę w zakresie odkształceń plastycznych, tylko na podstawie uzyskanych danych pomiarowych, bez znajomości charakterystyki wytrzymałościowej materiału, stanu technicznego elementu konstrukcji oraz stanu początkowego wytężenia opomiarowanego elementu. Wartość projektu to 6 437 105,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 010 709,00 zł.

5. „Innowacyjny światłowodowy czujnik do pomiaru odkształceń i temperatury”
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie Innowacyjnego w skali Polski i świata Światłowodowego Czujnika do pomiaru Odkształceń i Temperatury ośrodka tym samym czujnikiem w technologii DFOS (dalej ISCOT). Rezultat projektu wprowadzi zupełnie nową jakość na rynku światłowodowych czujników odkształceń wykorzystujących technologię DFOS (ang. Distributed Fibre Optic Sensing). Wartość projektu to 6 506 871.59 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 003 995.24 zł.

6. „Opracowanie nowego czujnika hydraulicznego do pomiaru profilu przemieszczeń pionowych”
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego czujnika hydraulicznego do pomiaru profilu przemieszczeń pionowych badanego ośrodka. Nowy czujnik pozwoli na wyznaczanie zmieniających się w czasie przemieszczeń pionowych w wybranych punktach lub profilu przemieszczeń pionowych m.in. takich ośrodków jak: elementy konstrukcji inżynierskich (np. mostów, estakad), budowlanych (np. belek stropowych, dźwigarów dachowych), czy gruntu (np. w celu śledzenia procesu konsolidacji) na odcinkach o długości do 300 m. Wartość projektu to 4 402 172.64 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 346 953.22 zł.

7. „Opracowanie nowego czujnika światłowodowego umożliwiającego wyznaczanie profili pionowych i poziomych przemieszczeń badanych obiektów na odcinkach o długości do 120 km”
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad nowym czujnikiem światłowodowym, służącym do pomiaru 3D pionowych i poziomych przemieszczeń otaczającego czujnik ośrodka. Wiedza zdobyta w toku realizacji projektu pozwoli na wprowadzenie nowego czujnika światłowodowego na rynek. Wartość projektu to 4 932 158.36 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 788 071.11 zł.

8. „Rozszerzenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pn.: ”Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych…”
Celem projektu jest uzyskanie możliwości rozszerzenia ochrony własności przemysłowej na podstawie pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego wynalazku P.412838 pt.: „Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych oraz czujnik do realizacji tego sposobu”. Wartość projektu to 230 600.00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 115 300.00 zł.

www.mapadotacji.gov.pl