KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SHM System Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Jana Pawła II 82A, 30-444 Kraków,
KRS: 0000444119, NIP: 9442244206, Regon: 122746618

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w następującej formie:
● telefonicznie: (12) 356 52 13;
● poprzez e-mail: biuro@shmsystem.pl;
● listownie na adres: SHM System, Libertów ul. Jana Pawła II 82A, 30-444 Kraków.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe są nam przekazywane bezpośrednio od Państwa lub strony trzeciej, z którą zawarliśmy umowę (lub inny akt prawny), przekazywane przez formularz kontaktowy oraz drogą elektroniczną, przez telefon lub osobiście.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, w celach związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia oraz w celu marketingu świadczonych usług.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów wyżej określonych bądź do zakończenia korespondencji.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom administratora danych oraz podmiotom zapewniającym obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom powiązanym z SHM System Sp. z o. o. Sp. kom., inwestorom, klientom lub podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PAŃSTWA PRAWA

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

● dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
● usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);
● ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
● przenoszenia danych- w tym jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
● cofnięcia zgody (jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody) w 
● dowolnym momencie;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Przetwarzane dane osobowe są nam przekazywane bezpośrednio od Państwa lub strony trzeciej, z którą zawarliśmy umowę (lub inny akt prawny), przekazywane przez formularz kontaktowy oraz drogą elektroniczną, przez telefon lub osobiście.