• Polski
  • English

Fundusze Europejskie

Realizujemy projekty Badawczo-Rozwojowe
dofinansowane z Funduszy Europejskich,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Tunele

wykonujemy automatyczne systemy monitorowania konstrukcji tuneli w czasie ich budowy jak i eksploatacji

Kolej

wykonujemy systemy monitorowania nasypów kolejowych, wiaduktówi innych elementów infrastruktury kolejowej

Drogi i mosty

Monitoring konstrukcji zarówno na etapie budowy obiektu, jak i w czasie jego eksploatacji

Geotechnika i hydrotechnika


Systemy monitorowania konstrukcji
oraz kompleksowa obsługa długoterminowych badań
geotechnicznych i hydrotechnicznych

Monitoring konstrukcji na szkodach górniczych

Wpływ oddziaływań pochodzenia górniczego na konstrukcje

Dostarczamy komponenty
czujniki, rejestratory

i inne podzespoły, niezbędne do budowy systemów monitorowania obiektów inżynierskich.

Rysomierz SHM X

Kompletny system pomiaru
rozwarcia rys i dylatacji.