• Polski
 • English

Zbiorniki Wody Pitnej

 • MONITORING ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ

  Zakres prac:

  • Instalacja czujników
  • Projekt
  • Uruchomienie i konfiguracja systemu

  Zbiorniki Wody Pitnej

  MONITORING ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ

  System monitorowania zainstalowano na elementach konstrukcji zbiorników wody pitnej ze względu na możliwe deformacje spowodowane planowaną w sąsiedztwie eksploatacją górniczą. Kompleks składa się z 16 zbiorników monolitycznych wybudowanych w latach 70-tych XX-tego wieku. Wymiary prostokątnego rzutu poziomego zespołu zbiorników wynoszą ok. 110 x 97m. Zbiorniki zaprojektowano jako niezależne konstrukcyjnie, żelbetowe skrzynie o podstawie kwadratu o boku 21,05m. Każdy ze zbiorników został podzielony ścianami na cztery komory o boku długości 10m. Wysokość od dna do stropu wynosi od 8,9m do 9,4m. Konstrukcję nośną komór stanowi układ pionowych, zamkniętych ram poprzecznych i podłużnych połączonych z układem ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Pojemność pojedynczego zbiornika wynosi 3 200m3, a wszystkich zbiorników ok. 50 000m3.

  Pomiarami objęto:

  • przemieszczenia zbiorników względem siebie – 20 czujników strunowych o zakresie pomiarowym od 50 do 200mm,
  • pomiar temperatury w wybranych punktach konstrukcji,
   • odkształcenia ścian zbiorników – 4 czujniki o zakresie pomiarowym 3 000 mikrodeformacji,
    • przechyły zbiorników – 8 czujników strunowych o zakresie pomiarowym ±10o.